(kontumtv.vn) – Sáng 24/7, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến đánh giá thực hiện Chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 6 tháng đầu năm 2014 và định hướng giai đoạn 2016- 2020. Hội nghị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn  tổ chức dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến về nước sạch và VSMT tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Chiến lược quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường được Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt năm 2000. Chương trình thực hiện qua 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm  2000- 2005 và giai đoạn 2 từ năm 2006- 2010. Đến năm 2012, Chính phủ đã phê duyệt Chương trình MTQG NS&VSMT giai đoạn 2012- 2015 với các mục tiêu đến năm 2015: 85% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 65% số hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh; 45% số hộ nông dân chăn nuôi có chuồng trại hợp vệ sinh; 100% các trường mầm non và phổ thông, trạm y tế xã ở nông thôn đủ nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh, được quản lý và sử dụng tốt.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, trong nhiều năm qua, cùng với nguồn ngân sách Nhà nước, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ đã giúp đỡ Việt Nam thực hiện Chương trình thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật; các khoản vay ODA…góp phần nâng cao chất lượng nước sạch và điều kiện vệ sinh môi trường  nông thôn. Tuy nhiên, tỷ lệ trường học có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn còn thấp; tính bền vững của các công trình còn hạn chế; công tác quy hoạch về vấn đề này chưa cao; quản lý quy hoạch còn yếu kém, chậm bổ sung, điều chỉnh… Trên cơ sở đó, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả trong quá trình hiện chương trình MTQG nước sạch và vệ sinh môi trường  từ nay đến hết năm 2015.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, trong thời gian tới các cấp ngành tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các chính sách hiện hành; ban hành chính sách mới phù hợp với tình hình phát triển, đặc biệt là chính sách xã hội hóa, khuyến khích đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác các công trình cấp nước tập trung; Đẩy mạnh tiến độ triển khai chương trình, dự án cấp nước đang triển khai; tăng cường sự tham gia của cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt với các dự án do cộng đồng quản lý…Phấn đấu đạt mục tiêu Chương trình MTQG NS&VSMT giai đoạn 2012- 2015 đề ra và  hướng  đến giai đoạn 2016- 2020.

                                                                         Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *