(kontumtv.vn) – Tỉnh ủy Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Kết luận, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8- khóa XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh và các huyện, thành phố.

hntt

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt các văn bản Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương 8, khóa XI có ý nghĩa quan trọng, diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội, đã tập trung đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2013, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI trong nửa nhiệm kỳ, phân tích, đánh giá đúng thực trạng tình hình kinh tế- xã hội nước ta, trọng tâm là thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Hội nghị cũng đề ra quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cho năm 2014 và 2 năm 2014- 2015, nhằm thực hiện đạt kết quả cao nhất Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, đồng thời cho ý kiến một số vấn đề quan trọng về Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992, chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và công tác xây dựng Đảng.

 Để đảm bảo Hội nghị học tập, quán triệt đạt kết quả tốt, sớm triển khai Nghị quyết vào cuộc sống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: đại biểu tham dự Hội nghị cần quán triệt, nhận thức đầy đủ tư tưởng chỉ đạo của Trung ương, nắm vững thực trạng tình hình đang đặt ra, những thành tựu đã đạt được và những hạn chế, yếu kém cần phải được khắc phục, giải quyết trong thời gian  tới, liên hệ với thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm và trí tuệ để đóng góp những ý kiến thiết thực, xác đáng vào Dự thảo chương trình của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI với tinh thần trách nhiệm cao, và làm tốt nhiệm vụ truyền đạt, phổ biến lại cho cán bộ, đảng viên ở địa phương và đơn vị của mình.

  Hội nghị diễn ra trong một ngày và được các báo cáo viên truyền đạt quán triệt 3 chuyên đề lớn: “Về tình hình kinh tế – xã hội năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI”, chuyên đề “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, và chuyên đề “Về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

 

    Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *