(kontumtv.vn) – Ngày 15/8, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Chỉ thị  15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về công tác kiểm soát thủ tục hành chính. Tham gia đầu cầu tỉnh Kon Tum có  lãnh đạo Sở Tư pháp và  các sở, ngành liên quan.

Hội nhgij trực tuyến
Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 15  tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Sau 1 năm triển khai Chỉ thị 15/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ  về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ở các bộ, ngành, các địa phương trên cả nước đã có những chuyển biến tích cực. Công tác chỉ đạo, thực hiện ở các cấp, ngành, các địa phương cơ bản  đảm bảo tuân thủ các qui định của pháp luật. Nhận thức của công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính ngày càng được nâng lên. Công tác tổ chức tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra việc công khai thực hiện thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương được chú trọng… Qua đó đã tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, công tác kiểm soát thủ tục hành chính vẫn còn một số hạn chế. Đáng chú ý là một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm đến công tác này, việc tham mưu công bố các thủ tục hành chính mới khi có văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành hoặc  được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ chưa được thực hiện kịp thời… Trên cơ sở  phân tích  nguyên nhân  của  những hạn chế, hội nghị đã thảo luận, đề xuất các ý kiến để triển khai, thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 15  của Thủ tướng Chính phủ  trong thời gian tới.

                                                                           Thanh Tùng – Công Luận      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *