(kontumtv.vn) – Sáng 19/05, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW  của Bộ Chính trị khóa XI về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chủ trì Hội nghị có ông Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Đinh Thế Huynh – Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có ông Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đào Xuân Quý – Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ông, bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Bí thư các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan ban ngành; Bí thư các huyện, thành ủy.

Hội nhgij
Hội nghị trực tuyến sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 03/CT-TW tại điểm cầu Kon Tum

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh tầm quan trọng và hiệu quả của Chỉ thị 03/CT-TW, đã mang lại những kết quả và chuyển biến tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Trong 3 năm qua, nhất là trong năm 2013, việc thực hiện chỉ thị 03 tiếp tục được các cấp quan tâm, đẩy mạnh, từng bước đi vào nề nếp, gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển đất nước, tạo được sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt thể hiện cụ thể bằng những chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng của nhiều địa phương, đơn vị.

Báo cáo tham luận của tỉnh Kon Tum về công tác xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tất cả Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tập trung xây dựng những mô hình hiệu quả trong ” làm theo” tấm gương đạo đức của Bác. Điển hình nhất là các mô hình thiết thực như: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh thực hành tiết kiệm, mỗi ngày đóng góp ít nhất 1.000 đồng xây dựng được 08 nhà tình nghĩa; mô hình “Hũ gạo tình thương”,”Ống tiền tiết kiệm”, “Nuôi heo đất”, “Sổ tiết kiệm tình thương” được các Chi hội  Phụ nữ cơ sở tích cực tham gia; mô hình “Ngân hàng cộng đồng” tại các thôn người đồng bào dân tộc thiểu số của huyện Đăk Hà;  mô hình “Nhóm phụ nữ đạo Tin Lành tích cực tham gia hoạt động Hội” của Phụ nữ xã Ia Xiêr, huyện sa Thầy;  mô hình “Đưa đảng viên đội công tác địa bàn xuống sinh hoạt ở các chi bộ thôn và kết nghĩa giúp gia đình khó khăn trên khu vực biên giới thoát nghèo” của Bộ đội Biên phòng tỉnh  . . . Với những kết quả nổi bật đã đạt được thông qua việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, ông Nguyễn Văn Hùng chia sẻ tại hội nghị:  “Từ thực tế công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả trong ” làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Kon Tum, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã rút ra một số kinh nghiệm, đó là: Phải gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 03 với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và thực hiện NQTW 4 (khóa XI). Cần chú trọng xây dựng những mô hình ” làm theo” Bác mà việc làm dù nhỏ nhưng cụ thể, thiết thực để cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện. Tuyệt đối tránh kiểu thực hiện hình thức, đảm bảo mỗi tổ chức Đảng xây dựng và thực hiện được ít nhất 01 mô hình hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với tinh thần “Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái, thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ”. Tăng cường công tác phát hiện, tuyên truyền, giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả trong ” làm theo” tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị khác tham khảo, vận dụng triển khaI”.

Tại Hội nghị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm được xác định trong năm 2014,  đó là: Tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp, đổi mới phương thức học tập và làm teo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với từng địa phương, đơn vị; đổi mới hình thức tuyên truyền, tăng cường tuyên truyền về người tốt, việc tốt, kết quả thực hiện Chỉ thị 03 ở cơ sở; gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ; thực hiện Chỉ thị phải gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, gắn với phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

                                                             Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *