(kontumtv.vn) – Sáng 22/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Mửi; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải và lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 56 và triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã đã dần phục hồi, phát triển ở các ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, giao thông vận tải, xây dựng, tín dụng và một số lĩnh vực khác. Đóng góp của khu vực hợp tác xã vào GDP năm sau cao hơn năm trước, tổng doanh thu các hợp tác xã năm 2014 đạt 26.400 tỷ đồng, tăng 2.460 tỷ đồng so với năm 2013.

Đến cuối năm 2014, cả nước có 43 liên hiệp hợp tác xã, gần 143.000 tổ hợp tác đang hoạt động với trên 1,5 triệu thành viên; 18.837 hợp tác xã với trên 7.386.570 thành viên, thu nhập bình quân của thành viên, người lao động ước đạt gần 1,7 triệu đồng/ tháng.

Hội nghị đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, yếu kém về thực hiện Kết luận số 56 trong 3 năm qua như việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Kết luận số 56 chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao; một số địa phương chưa xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể; chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã chưa đủ mạnh và hiệu quả thấp; kinh tế tập thể phát triển chậm…

Kết luận Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đề nghị các bộ, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ngay sau hội nghị này cần tập trung triển khai tốt công tác đổi mới phương thức học tập tuyên truyền, nhận thức về kinh tế tập thể, hợp tác xã; xác định rõ việc triển khải thực hiện Kết luận 56 của các cấp, ngành, nhất là người đứng đầu, góp phần xây dựng kinh tế quốc doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; tiếp tục triển khai Luật Hợp tác xã năm 2012, Chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã. Các bộ, ngành, địa phương cần đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện để hợp tác xã củng cố, phát triển. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, lựa chọn nhân rộng mô hình làm ăn hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương; các tổ hợp tác, hợp tác xã cần tự đổi mới phương thức, phát huy nội lực để nâng cao hiệu quả hoạt động.

                                                                                      Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *