(kontumtv.vn) – Chiều ngày 5/ 7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 HOI NGHI TRUC TUYEN SO KET CONG TAC TUYEN GIAO 6 THANG DAU NAM 2018
 

6 tháng đầu năm 2018, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đạt  những kết quả quan trọng như tham mưu tổ chức quán triệt và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tuyên truyền, báo chí xuất bản, văn hóa, văn nghệ hoạt động đảm bảo định hướng chính trị tư tưởng; chỉ đạo đôn đốc các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử truyền thống của đảng bộ. Công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Công tác nắm bắt, điều tra, định hướng dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời; tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại và công tác đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn hạn chế như một số cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, viết thu hoạch, báo cáo kết quả việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương còn chậm; việc xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cơ quan, đơn vị chưa rõ nét; hoạt động của đội ngũ báo cáo viên chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng ở một số xã, phường, thị trấn vẫn còn nhiều khó khăn, lúng túng.

6 tháng cuối năm 2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thành ủy tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; định hướng, hướng dẫn tuyên truyền kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt thực hiện Chỉ thị 05; chỉ đạo đôn đốc nghiên cứu, biên soạn, xuất bản lịch sử Đảng ở các địa phương; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, nhạy cảm được dư luận quan tâm.

                                                                                                Thành- Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *