(kontumtv.vn) – Sáng 13/ 8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 70 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15 ngày 01/ 6/ 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020”. Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Dự họp tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Trong giai đoạn 2012 – 2015, mặc dù kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với 10 chính sách xã hội gồm: Chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; việc làm, đảm bảo thu nhập tối thiểu; giảm nghèo; bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp; trợ giúp xã hội cho người có hoàn cảnh đặc biệt khác khăn; bảo đảm giáo dục tối thiểu; bảo hiểm y tế tối thiểu; bảo đảm nhà ở tối thiểu; bảo đảm nước sạch và bảo đảm thông tin. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng, người nghèo, đối tượng người DTTS và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Đến nay, cả nước có trên 1.384.000 người có công đang được hưởng trợ cấp hàng tháng, tăng 94.000 người so với năm 2012; hơn 50.000 người được trợ cấp 1 lần, tăng gần 35.000 người so với năm 2012; tăng 400.000 lượt người được điều dưỡng hàng năm; xác nhận thêm gần 650 liệt sĩ, 5.440 thương binh, 1.335 bệnh binh; tìm kiếm, quy tập được gần 8.000 hài cốt liệt sĩ; xác định được hơn 7.000 danh tính liệt sĩ; hỗ trợ về nhà ở cho trên 38.000 hộ; gần 1.000 tỷ đồng xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa; xây mới trên 36.000 ngôi nhà tình nghĩa; sữa chữa trên 31.000 ngôi nhà; trên 6.000 Mẹ VNAH được phụng dưỡng. Ngân sách Nhà nước dành cho thực hiện chính sách Người có công 3 năm qua đạt gần 119.500 tỷ đồng.

Cả nước đã giải quyết việc làm cho 6,26 triệu lao động; đưa 274.000 người đi xuất khẩu lao động; trên 80.000 tỷ đồng cho chương trình giảm nghèo; xây dựng trên 5.700 công trình hỗ trợ sản xuất từ Chương trình 30a; trên 8.900 công trình từ Chương trình 135 giai đoạn 2; 2.340 tỷ đồng hỗ trợ di dân, định canh, định cư vùng đồng bào DTTS; triển khai 70 dự án định canh định cư và hoàn thành định cư cho gần 20.000 hộ. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo từ trên 14% năm 2011 đã giảm xuống còn gần 6% vào cuối năm 2014.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương và các địa phương cần tập trung giải pháp đồng bộ nhằm triển khai hiệu quả các chính sách xã hội trong thời gian tới, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên để có hướng chỉ đạo quyết liệt, đặc biệt chú trọng rà soát, bổ sung chính sách trên từng lĩnh vực. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần quan tâm dành nguồn lực cho công tác đảm bảo an sinh xã hội; tranh thủ nguồn lực bên ngoài, huy động sự tham gia của cộng đồng, doanh nghiệp, khuyến khích người dân chủ động, tích cực tự an sinh. Đồng thời phối hợp tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đề ra cho thời gian tới, gắn với việc thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết nhằm đảm bảo các chính sách xã hội mang lại hiệu quả cao nhất.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *