(kontumtv.vn) – Ngày 2/7, ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư  đã chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X và triển khai Kết luận số 96, ngày 7/4/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có ông Đào Xuân Quý – Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Hội nghị trực tuyến
Hội nghị trực tuyến toàn quốc tại đầu cầu tỉnh Kon Tum

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư khóa X, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động về quan hệ lao động có chuyển biến. Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách về quan hệ lao động tiếp tục được hoàn thiện. Nhiều doanh nghiệp nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng đối với sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp. Trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật của người lao động được nâng lên; tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện một bước. Tranh chấp lao động và đình công có xu hướng giảm dần, năm 2011 có 900 cuộc đình công nhưng năm 2013 chỉ có 355 cuộc. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, quan hệ lao động trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, yếu kém, tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng lo ngại. Đời sống của nhiều người lao động vẫn còn khó khăn, thu nhập thấp, điều kiện ăn, ở, đi lại, học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa tinh thần chưa đáp ứng được nhu cầu.

Kết luận tại Hội nghị, ông Lê Hồng Anh đã chỉ đạo, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp cần tập trung thực hiện sâu rộng Kết luận số 96 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22 một cách nghiêm túc; tăng cường tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về quan hệ lao động; rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách pháp luật về việc làm, tiền lương cho phù hợp với Hiến pháp năm 2013. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp; làm tốt công tác phát triển đảng viên và xây dựng các mô hình tập hợp thanh niên, phụ nữ trong các doanh nghiệp. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức công đoàn, đặc biệt là công đoàn trong doanh nghiệp nước ngoài. Thực hiện tốt việc ký kết thỏa ước lao động tập thể; tăng cường sự gắn bó giữa các doanh nhân với người lao động trong doanh nghiệp, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

                                                                              Quang Mẫn – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *