(kontumtv.vn) – Ngày 15/1, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015. Dự Hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị trực tuyến công tác tư pháp tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến công tác tư pháp tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đánh giá tổng kết công tác tư pháp năm 2014, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2015 và 6 chuyên đề liên quan đến lĩnh vực tư pháp.

Trong năm 2014, công tác tư pháp đã bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội do Quốc hội, Chính phủ đề ra, triển khai cơ bản toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao và thu được nhiều kết quả trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, vai trò quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp tiếp tục được củng cố và phát huy hiện quả.

Trong năm 2015, 10 nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp là tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả kế hoạch của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật nói chung; triển khai, thi hành kịp thời, có hiệu quả các luật có hiệu lực trong năm 2015, đặc biệt là các luật liên quan đến quyền con người, quyền công dân; triển khai kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức thực hiện có hiệu quả quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, các Nghị quyết của Quốc hội liên quan đến công tác thi hành án dân sự; đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp; đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực hoạt động tư pháp; nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia của ngành Tư pháp liên quan tới việc xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế, đàm phán, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ có hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp, pháp chế, thi hành án dân sự và cung cấp dịch vụ công nhanh gọn, thuận tiện cho người dân.

Ngoài ra, Hội nghị đã tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2014, thông qua các Quyết định của Bộ Tư pháp về việc xếp hạng các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự năm 2014, quyết định phê duyệt, công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2014 của ngành Tư pháp. Đồng thời phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2015, thông tin tình hình thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/ 8/ 1945- 28/ 8/ 2015).

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *