(kontumtv.vn) – Ngày 11/9, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm trực tuyến tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Những năm qua, công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp từng bước có những chuyển biến tích cực. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần hạn chế phiền hà, nhũng nhiễu, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm và tính minh bạch của các cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

Tuy vậy, công tác giải quyết thủ tục hành chính vẫn còn một số hạn chế như tình trạng để quá hạn trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính còn diễn ra; trình độ và ứng xử của một bộ phận công chức tại bộ phận một cửa chưa hướng đến sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp.

Nhằm khắc phục các hạn chế, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong các giao dịch giữa người dân và cơ quan nhà nước. Đồng thời nâng cao hiệu quả tổ chức, vận hành Trung tâm Hành chính công, bảo đảm gọn nhẹ, hiệu quả, phát huy cao nhất vai trò của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa.

Tấn Thành – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *