(kontumtv.vn) – Ngày 15/3, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự 1999 và định hướng xây dựng dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

ttluaths

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Kon Tum dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết thu hành Bộ luật Hình sự 1999.

Dự họp tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải, ông Lê Quang Chưởng – Uỷ viên Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.

Hội nghị đánh giá, từ khi ra đời đến nay, Bộ luật Hình sự năm 1999 được Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ VI thông qua ngày 21/12/1999 là công cụ sắc bén của Nhà nước trong việc quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, của các tổ chức và của công dân, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tuy nhiên, qua 12 năm thực thi, việc áp dụng Bộ luật Hình sự  trong một số lĩnh vực đã bộc lộ nhiều hạn chế, làm ảnh hưởng đến việc thực thi pháp luật, đặc biệt là việc áp dụng để xử lý đối với các loại tội phạm mới. Vì vậy, việc sửa đổi Bộ luật Hình sự là cần thiết, đã được Quốc hội khóa XIII quyết định đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của nhiệm kỳ này.

Tại hội nghị, Bộ Tư pháp đề xuất 06 định hướng lớn xây dựng dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi gồm: Một là thể chế hóa về mặt hình sự chính sách của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Hai là Hoàn thiện chính sách hình sự theo hướng đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội, tôn trọng và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Ba là đổi mới tư duy về tội phạm và hình phạt, khắc phục những bất cập, hạn chế, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Bốn là nghiên cứu nội luật hóa những quy định có liên quan của điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên, tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Năm là sửa đổi các quy định của Bộ luật Hình sự liên quan đến các tội phạm tham nhũng đáp ứng yêu cầu thực thi công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng. Sáu là hoàn thiện kỹ thuật lập pháp hình sự theo hướng nâng cao tính minh bạch, khả thi và tính dự báo, bảo đảm tính thống nhất về mặt kỹ thuật giữa Bộ luật Hình sự với các luật khác.

Tại Hội nghị, đại biểu các bộ ngành, các tỉnh thành phố đã có nhiều tham luận góp ý dự thảo xây dựng dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi với mục tiêu tạo ra một Bộ luật Hình sự mới là công cụ pháp lý sắc bén, hữu hiệu, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu ra những hạn chế bất cập của Bộ luật Hình sự  năm 1999 đã ảnh hưởng đến quá trình thực thi pháp luật, đấu tranh phòng chống tội phạm. Vì vậy, đề nghị các bộ ngành, các địa phương tích cực thảo luận và đưa ra đề xuất hướng giải quyết những bất cập, hạn chế của Bộ luật Hình sự năm 1999 để Chính phủ hoàn thiện đề án Bộ luật hình sự sử đổi, trình Quốc hội quyết định vào năm 2015. Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Bộ luật Hình sự lần này mang tính hiện đại, tính dự báo, tính minh bạch, có chất lượng cao về kỹ thuật. Thứ hai việc sửa đổi Bộ luật Hình sự nằm trong kết hoạch triển khai thi hành hiến pháp sửa đổi năm 2013, do đó Bộ luật Hình sự sửa đổi phải xây dựng trên tinh thần của Hiến pháp mới, đặc biệt bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền của công dân, có hiệu quả trong phòng ngừa, có tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội. là cơ chế khuyến khích, động viên nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tự bảo vệ mình và bảo vệ người khác.

  Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Bộ luật Hình sự sửa đổi phải khắc phục cho được tình trạng bỏ lọt tội phạm, hình sự hóa án kinh tế, tránh bỏ sót loại tội phạm công nghệ cao và nhiều hạn chế khác.

 

                                                                   Văn Hiển –Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *