(kontumtv.vn) – Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2020 đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện, thành phố.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 1,8% – 2%/năm, riêng tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm bình quân 5%/năm. Trong năm 2014, tổng nguồn vốn để thực hiện mục tiêu giảm nghèo khoảng 34,7 nghìn tỷ đồng. Trong đó vốn NSNN hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, hộ nghèo, vùng nghèo hơn 30 nghìn tỷ đồng; vốn huy động là hơn 3 nghìn tỷ đồng. Với nguồn vốn này, Nhà nước đã ưu tiên tập trung nguồn lực cao nhất cho các huyện nghèo, xã nghèo, người nghèo với hàng loạt các chính sách giảm nghèo chung và giảm nghèo đặc thù, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước xuống đáng kể. Trong năm đã bố trí hơn 12.800 tỷ đồng mua thẻ BHYT cho người nghèo, người DTTS, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ dưới 6 tuổi và người cận nghèo, học sinh, sinh viên; trên 7.085 tỷ đồng miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, cấp học bổng cho học sinh DTTS, học sinh bán trú và trường DTBT; 200 tỷ đồng hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho ĐBDTTS; 60.000 lao động nghèo được đào tạo nghề miễn phí gắn với tạo việc làm. Đối với chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững, năm 2014, Trung ương bố trí hơn 6.240 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, các địa phương đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo có hiệu quả.

Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa vững chắc, tỷ lệ tái nghèo còn cao. Nhiều nơi tỷ lệ nghèo còn trên 50%. Chính sách giảm nghèo còn dàn trải, phân tán, khó thực hiện, hiệu quả chưa cao; chưa khai thác, huy động được nhiều nguồn lực tại chỗ; chưa phát huy được nội lực trong dân và chính người nghèo; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào nguồn ngân sách vẫn còn ở một số địa phương và người nghèo…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo của các bộ, ngành, địa phương trong năm qua. Năm 2015, phải phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước còn dưới 5%, các huyện nghèo còn dưới 30%. Đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; tạo điều kiện cho hộ nghèo, người nghèo được tiếp cận tốt nhất đến các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở,  bảo hiểm… Trong đó chính sách hỗ trợ nông nghiệp là rất cần thiết. Đặc biệt công tác giảm nghèo cần sự vào cuộc của chính quyền các cấp từ Trung ương đến địa phương, mà quan trọng là phải biết kết hợp sử dụng các nguồn vốn. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: “Lồng ghép, sử dụng hiệu quả, kể cả nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng ở vùng nông thôn. Bây giờ ngân sách Trung ương thì đã bố trí rồi, Quốc hội thông qua rồi, làm sao kiểm soát nguồn vốn có hiệu quả. Rồi ngân sách địa phương, chúng tôi cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo địa phương tiết kiệm khoản chi này, tiết kiệm khoảng chi khác, cái gì dồn được cho giảm nghèo các đồng chí làm, lồng ghép sử dụng cho có hiệu quả”.

Đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, nguồn lực rất quan trọng để tạo điều kiện cho người nghèo thoát nghèo đó là Ngân hàng Chính sách ở các địa phương, đây là công cụ, cần câu để bà con thoát nghèo.

                                                                   Duy Phong – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *