(kontumtv.vn) – Sáng 18/8, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định 98/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và Quyết định 461, ngày 27/4 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành.

Dự tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum
Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

Đến hết quý II/ 2018, cả nước có gần 20.000 hợp tác xã nông nghiệp; trong đó, tỷ lệ hợp tác xã hoạt động yếu kém hơn 12%. Thực hiện Quyết định 461, ngày 27/4 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trên 4.400 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả; phấn đấu trên 1.500 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp yếu, kém; tạo điều kiện thành lập mới trên 5.200 hợp tác xã nông nghiệp  trên những lĩnh vực có lợi thế ở các địa phương và hỗ trợ hoạt động hiệu quả.

Tại tỉnh Kon Tum, có 50 hợp tác xã đang hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp với hơn 1.200 thành viên; 06 hợp tác xã hoạt động trong ngành nuôi trồng thủy sản với gần 70 thành viên. Toàn tỉnh có 01 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp vừa thành lập tháng 7/2018. Doanh thu bình quân trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp khoảng 940 triệu đồng/hợp tác xã/năm; lợi nhuận bình quân 180 triệu đồng/hợp tác xã/năm; thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong hợp tác xã gần 40 triệu đồng/người/năm. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 461, Chính phủ ban hành Nghị định 98/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện. Trong đó, tập trung triển khai các mô hình hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; tích cực giải quyết khó khăn để các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và vốn vay tín dụng; phát triển các mối liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp để đầu tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện để các hợp tác xã tham gia xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản; phát triển liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tiếp tục duy trì, củng cố và gia tăng chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người nông dân về sự cần thiết trong triển khai Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả theo hướng tránh hành chính, cưỡng ép và nói không với bệnh thành tích; chú trọng ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất với chủ thể là người nông dân; tiếp tục phát huy vai trò kinh tế hộ, sự vào cuộc của Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp; hoàn thiện thể chế pháp lý về tái cơ cấu mạnh mẽ ngành nông nghiệp, phát triển khuyến nông và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới hiệu quả; từng tỉnh, thành phố, địa phương triển khai chương trình mỗi làng, xã một sản phẩm nhằm gia tăng giá trị tiêu thụ hàng nông sản; hàng năm báo cáo Chính phủ việc thực hiện Nghị định 98 và Quyết định 461.

Thu Trang – Công Luận 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *