(kontumtv.vn) – Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị truyền thanh – truyền hình cấp huyện và cơ sở. Tham dự có lãnh đạo Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh, lãnh đạo các huyện, các đài truyền thanh cấp huyện và cơ sở.

Hội nghị Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện và cơ sở
Hội nghị Truyền thanh – Truyền hình cấp huyện và cơ sở

Hiện nay, toàn tỉnh có 68/102 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở hoạt động. Trong đó hầu hết là đài truyền dẫn tín hiệu vô tuyến FM. Do địa bàn vùng núi cao, thời tiết khắc nghiệt nên một số huyện chỉ lắp đặt hệ thống loa truyền thanh ở trung tâm xã và vùng lân cận, đạt khoảng 80% số thôn, làng ở vùng thấp và từ 45% đến 55% đối với vùng đồi núi. Các trạm truyền thanh không dây ở cơ sở được trang bị từ nhiều nguồn như Chương trình MTQG về Phủ sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam”; chương trình mục tiêu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chương trình đầu tư của Uỷ ban Dân tộc; Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; nguồn đầu tư từ Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; nguồn đầu tư của UBND các huyện, thành phố. Nhìn chung, các đài truyền thanh – truyền hình cơ sở cơ bản đáp ứng  yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự  của cả nước và địa phương, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương đã phản ánh một số vấn đề còn bất cập trong quá trình xây dựng, phát triển hệ thống truyền thanh, truyền hình ở địa phương. Đáng chú ý là sự đầu tư cho các đài chưa đồng bộ, nhiều xã chưa có trạm thu phát vệ tinh, hệ thống cụm loa truyền thanh còn thiếu, chưa đến  được các cụm dân cư, thiết bị hư hỏng chậm được khắc phục. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ điều hành quản lý truyền thanh cơ sở kiêm nhiệm nhiều việc, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chế độ chính sách hỗ trợ cho người làm công tác này chưa thỏa đáng, một số địa phương chưa nhận thức rõ tầm quan trọng của hệ thống truyền thanh cơ sở…

                                                                   Duy Phong – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *