(kontumtv.vn) – UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa IX nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kring Ba, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Tuy, lãnh đạo các sở, ngành.

Hội nghị UBMTTQVN tỉnh Kon Tum
Hội nghị UBMTTQVN tỉnh Kon Tum

Trong 6 tháng đầu năm, UBMTTQVN các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đẩy mạnh các đợt sinh hoạt chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; đề án 01 – 138 của Chính phủ về “Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư”. UBMTTQVN các cấp đã tham gia đóng góp ý kiến vào 7 dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; tổ chức hội nghị UBMTTQVN và hội nghị các hội đồng tư vấn tham gia 27 ý kiến trực tiếp, 38 ý kiến bằng văn bản đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được duy trì thường xuyên; thực hiện dân chủ ở cơ sở ngày càng được mở rộng, ý kiến phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân được quan tâm và giải quyết kịp thời. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hướng về khu dân cư, đem lại hiệu quả ngày càng thiết thực. 6 tháng đầu năm Quỹ Vì người nghèo các cấp trong tỉnh đã vận động được số tiền hơn 8 tỷ đồng, đã phân bổ hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà đại đoàn kết, lồng ghép với các chương trình khác hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 8 căn nhà, trao tặng hơn 17.000 suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra chương trình trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2015. Trong đó tập trung tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện các mô hình điểm lồng ghép trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Phối hợp tổ chức các hoạt động giám sát, phản biện xã hội liên quan đến các vấn đề người dân quan tâm; tổ chức tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” và tổ chức tốt “Ngày hội đại đoàn kết” ở khu dân cư”.

 

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *