(kontumtv.vn) – Ngày 22/1, UBMTTQVN tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2, khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019. Hội nghị nhằm tổng kết công tác mặt trận năm 2014, triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2015 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ủy viên Trung Ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Ban và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Y Mửi đã đến dự.

Hội nghị UBMTTQVN tỉnh Kon Tum
Hội nghị UBMTTQVN tỉnh Kon Tum

Năm 2014, UBMTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tập trung phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng  Đại hội MTTQ các cấp. Tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên  ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hướng về khu dân cư, đem lại hiệu quả ngày càng thiết thực, gắn với các hoạt động  cứu trợ, từ thiện nhân đạo, hỗ trợ xây nhà “đại đoàn kết”, nhà “tình thương”. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được duy trì thường xuyên. Công tác đối ngoại nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ  hữu nghị với các nước bạn Lào và Campuchia.

Trong năm 2015, UBMTTQVN tỉnh sẽ tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội MTTQVN các cấp và Đaị hội MTTQVN khóa VIII; nâng cao hiệu quả  tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước . . .

Nhân dịp này, UBMTTQVN tỉnh long trọng đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2014.

                                                               Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *