(kontumtv.vn) – Nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trong thời gian qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến, ngày 6/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Thị Kim Đơn đã chủ trì Hội nghị về công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hội nghị về công tác tôn giáo tỉnh Kon Tum
Hội nghị về công tác tôn giáo tỉnh Kon Tum

Năm 2014, nhờ tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo nên phần lớn các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã diễn ra đúng pháp luật, dần đi vào nề nếp. Chức sắc và tín đồ các tôn giáo ngày càng tin tưởng hơn vào chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp để công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến hiệu quả hơn như: Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành về kiểm tra, xử lý vi phạm các hoạt động sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật. Đề xuất Chính phủ điều chỉnh một số nội dung của Pháp Lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và Nghị Định số 92 hướng dẫn về thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Phát biểu kết luận Hội nghị; Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn đề nghị các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Pháp Lệnh Tín ngưỡng tôn giáo; cần bố trí những cán bộ có trình độ, năng lực để làm công tác tôn giáo và yêu cầu các cơ quan chức năng giải quyết sớm với những trường hợp xin cấp phép xây dựng cơ sở thờ tự đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý, đúng quy hoạch của Nhà nước.

                                                                             Văn Hiển

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *