phu nu sa thay

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm 2015 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Sa Thầy đã đứng ra tín chấp cho gần 300 lượt hội viên khó khăn vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số tiền trên 12 tỷ đồng, nâng tổng mức cho vay Ngân hàng Chính sách xã hội từ trước đến nay lên 80 tỷ 870 triệu đồng. Qua thực tế triển khai, đa phần hội viên phụ nữ đều sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tập trung vào trồng cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi và sản xuất kinh doanh, tỷ lệ hoàn trả vốn đạt 98%.

Nhằm giúp cho hội viên thoát nghèo nhanh và bền vững, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả như mô hình vịt siêu đẻ tại xã Ya Ly, mô hình trồng nấm ở xã Sa Nghĩa, mô hình giảm nghèo, không tái nghèo ở thị trấn Sa Thầy. Đồng thời chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăm sóc các loại cây trồng, vật nuôi đạt giá trị kinh tế cao cho hội viên.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *