(kontumtv.vn) – Học viện Phụ nữ Việt Nam thuộc Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin thực hiện một số văn bản quy phạm pháp luật. Tham gia Hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Hội thảo của Hội LHPNVN tỉnh Kon Tum
Hội thảo chia sẻ thông tin thực hiện văn bản pháp luật

Hội thảo tập trung lấy ý kiến, tìm hiểu thông tin thực tiễn về bình đẳng giới và vai trò của Hội LHPN Việt Nam trong thực hiện các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, dân số; ban hành văn bản quy phạm pháp luật và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cách triển khai, kết quả, nguyên nhân, những phát hiện bất cập từ quy định của pháp luật và chính sách…

Các ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành có liên quan tại Hội thảo là cơ sở thực tiễn để Hội LHPN Việt Nam phản biện xã hội dưới góc độ giới các dự thảo văn bản pháp luật sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua năm 2015 – 2016.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *