(kontumtv.vn) – Tỷ lệ trẻ em độ tuổi tiểu học, THCS  thôi học trên địa  bàn tỉnh Kon Tum tăng nhanh theo độ tuổi và tỷ lệ trẻ em thôi học ở nam cao hơn nữ. Đây là thông tin được đưa ra tại “Hội thảo công bố báo cáo tóm tắt về trẻ em ngoài nhà trường của tỉnh Kon Tum dựa trên nghiên cứu điều tra phân tích số liệu từ tổng điều tra dân số năm 2009” do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban quản lý Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh tổ chức.

Hội thảo về trẻ em ngoài nhà trường
Hội thảo về trẻ em ngoài nhà trường

Trẻ em ngoài nhà trường là trẻ em không đi học hoặc đã thôi đi học. Theo kết quả nghiên cứu điều tra phân tích số liệu từ tổng điều tra dân số năm 2009, trên địa bàn tỉnh Kon Tum, tỷ lệ  trẻ em độ tuổi tiểu học thôi học là trên 1,7%, càng ở độ tuổi cuối cấp thì tỷ lệ này càng cao và tỷ lệ thôi học ở nông thôn cao hơn thành thị. Tỷ lệ trẻ em độ tuổi THCS thôi học hơn 1,4%, cũng như ở độ tuổi tiểu học, càng ở độ tuổi cuối cấp thì tỷ lệ  trẻ em độ tuổi THCS thôi học càng cao và tỷ lệ thôi học ở nông thôn cao hơn thành thị. Trẻ em thôi học người DTTS cao hơn trẻ em thôi học người Kinh.

Hội thảo này đã phân tích các rào cản ngăn trẻ em đến trường và  vướng mắc làm hạn chế khả năng đến trường của trẻ em từ độ tuổi 5 đến 14 tuổi. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã có những kiến nghị để từng bước tháo gỡ những rào cản ngăn  trẻ em  trên địa bàn tỉnh đến trường trong thời gian tới.

                                                                 Thanh Tùng – Công Luận 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *