(kontumtv.vn) – Ban quản lý Dự án Hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội thảo đối thoại chính sách về quy trình cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

Hội thảo về qui trình caaso thẻ BHYT
Hội thảo về qui trình cấp thẻ Bảo hiểm y tế

Hội thảo nhằm giúp cho cán bộ các xã, phường, thị trấn, các sở, ngành nắm bắt nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm xã hội; nhóm đối tượng do ngành LĐ-TB&XH phối hợp với UBND cấp xã cấp thẻ Bảo hiểm y tế; hướng dẫn cán bộ thôn, tổ cách ghi chép, sử dụng sổ theo dõi cấp thẻ Bảo hiểm y tế tại hộ gia đình.

Hiện nay quy trình cấp thẻ Bảo hiểm y tế còn gặp nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng một người có 2 đến 3 thẻ Bảo hiểm y tế vẫn còn xảy ra, các đối tượng thuộc diện ưu tiên cấp thẻ nhưng chưa được nhận thẻ, thẻ Bảo hiểm y tế bị sai thông tin… Để hạn chế tình trạng này, Hội thảo đã tiến hành thảo luận, đưa ra những đề xuất, kiến nghị đến các cấp, ngành có liên quan, từ đó có giải pháp hiệu quả để đảm bảo quyền lợi được hưởng Bảo hiểm y tế cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn  tỉnh.

Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *