(kontumtv.vn) – Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực thực hiện Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2014.

Tham dự Hội thảo có các thành viên Tổ giúp việc Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh; cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ, cán bộ làm công tác pháp chế các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Hội thảo về nâng cao năng lực
Hội thảo  nâng cao năng lực thực hiện Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ

Bên cạnh việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia Bình đẳng giới từ năm 2011 đến năm 2013 trên địa bàn tỉnh, các đại biểu dự Hội thảo đã  tham gia báo cáo tham luận, đóng góp ý kiến xung quanh công tác đánh giá triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới; công tác tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; thực trạng, giải pháp và công tác lồng ghép thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch 1533 và 1535 của UBND tỉnh gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương; kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện công tác này trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo…

                                                                     Thanh Tùng – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *