(kontumtv.vn) – Sau một thời gian nghiên cứu, biên soạn, ngày 15/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum đã  tổ chức Hội thảo góp ý nội dung dự thảo sách “Lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Kon Tum giai đoạn 1930 – 2015”.

Hội thảo
Hội thảo góp ý nội dung dự thảo sách về công tác tuyên giáo tỉnh Kon Tum

Dự Hội thảo có các đại biểu nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành Tuyên huấn, Tuyên giáo của tỉnh qua các thời kỳ, Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn sách và lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Dự thảo sách “Lịch sử công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Kon Tum giai đoạn 1930 – 2015” gồm 300 trang, được bố cục thành 6 chương, lời giới thiệu, kết luận và phụ lục, thể hiện đầy đủ, khái quát về vùng đất Kon Tum, lịch sử ra đời và hoạt động của ngành Tuyên huấn – Tuyên giáo tỉnh Kon Tum qua các giai đoạn lịch sử từ 1930 – 2015.

Hội thảo là dịp để Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, làm cơ sở tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung tư liệu, hoàn thiện dự thảo sách đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, khoa học, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *