(kontumtv.vn) – Sáng 3/8, Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội thảo với chủ đề Vai trò của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố, đại biểu các hợp tác xã và các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

HOI THAO VAI TRO CUA HOP TAC XA TRONG XAY DUNG NONG THON MOI

Tỉnh Kon Tum hiện có gần 100 hợp tác xã với ngành nghề sản xuất kinh doanh đa dạng, phong phú, với tổng vốn điều lệ gần 240 tỉ đồng. Bình quân các hợp tác xã đạt doanh thu gần 1,8 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 215 triệu đồng mỗi năm. Tuy nhiên, vẫn còn không ít hợp tác xã sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả. Tại Hội thảo, các đại biểu đã có 10 tham luận, báo cáo bằng văn bản và có nhiều ý kiến thảo luận trực tiếp xoay quanh các nội dung như tạo cơ chế, chính sách để giúp các hợp tác xã trong toàn tỉnh phát triển. Qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Các đại biểu đã có nhiều kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh có giải pháp giúp các hợp tác xã tháo gỡ những khó khăn liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, vốn, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của cán bộ hợp tác xã và cơ chế liên doanh, liên kết để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định thực tế xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cho thấy kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã là một yếu tố, động lực cơ bản, góp phần tạo nền tảng, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, trong thực tế cũng cho thấy, nội lực của nhiều hợp tác xã còn hạn chế, theo đó sự góp sức của các hợp tác xã ở một số địa phương có phần hạn chế. Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh: “Đẩy mạnh thực thi các nhóm chính sách hỗ trợ, thúc đẩy để tạo lập môi trường cho các HTX kiểu mới phát triển, tháo gỡ khó khăn đối với hệ thống chính sách về đất đai cho HTX, chính sách tín dụng. Đồng thời phát huy vai trò Quỹ Phát triển HTX. Đẩy mạnh hoạt động của các HTX sau chuyển đổi theo hướng liên kết xây dựng mô hình chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ cán bộ HTX. Giao cho các HTX có năng lực, đủ điều kiện tham gia thực hiện các dự án, đề án tổ chức sản xuất trong Chương trình Xây dựng nông thôn mới”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tỉnh Lê Ngọc Tuấn đánh giá cao các ý kiến tham luận, thảo luận tại Hội thảo. Đây là cơ sở để Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh tham mưu, chỉ đạo hiệu quả hơn, giúp các hợp tác xã phát triển thuận lợi, đóng góp tốt hơn cho xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu sau Hội thảo, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở cần nhận thức một cách đúng đắn về vị trí và vai trò của HTX. Từ đó dành sự quan tâm, đầu tư về mọi mặt để phát triển kinh tế HTX, làm cơ sở vững chắc để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Văn Hiển – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *