(kontumtv.vn) – Ban Quản lý Dự án PRPP tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội thảo về Quy trình đối thoại chính sách giảm nghèo với sự tham dự của  đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; ban chỉ đạo công tác giảm nghèo các huyện, thành phố và các địa phương đang triển khai thí điểm một số chương trình  của Ban Quản lý PRPP tỉnh.

Hội thảo về qui trình đối thoại chính sách giảm nghèo
Hội thảo về Qui trình đối thoại chính sách giảm nghèo

Đối thoại chính sách giảm nghèo là hoạt động theo hướng tiếp cận mới nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao năng lực và xây dựng mối liên hệ giữa người dân và chính quyền, các cơ quan cung cấp dịch vụ công. Đồng thời giúp người dân và chính quyền hiểu nhau, gần nhau hơn, cùng tự điều chỉnh và hợp tác với nhau để thực hiện có hiệu quả chính sách giảm nghèo.

Tại Hội thảo, các đại biểu  đã được giới thiệu về tài liệu  qui trình tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo được xây dựng trên cơ sở tổng hợp, đánh giá kết quả, những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai các cuộc đối thoại ở hai huyện Kon Rẫy và Sa Thầy. Trên cơ sở đó, các đại biểu cùng nhau thảo luận, đóng góp ý kiến để Ban Quản lý PRPP tổng hợp và bổ sung hoàn thiện qui trình đối thoại, làm cẩm nang cho cán bộ công tác giảm nghèo các cấp trong tỉnh nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn.

                                                                       Thanh Tùng – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *