(kontumtv.vn) – Ngày 25/8, Ban quản lý Dự án hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Kon Tum đã tổ chức Hội thảo về  Quy trình xây dựng  dự án và triển khai thực hiện, đánh giá dự án  theo yêu cầu  tại Quyết định 831 năm 2013 của UBND tỉnh Kon Tum. Lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo của các huyện, thành phố đã về dự.

Hội thảo về thực hiện
Hội thảo về thực hiện dự án giảm nghèo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe Ban Dân tộc tỉnh đánh giá tình hình thực hiện  Quyết định 831 của UBND Tỉnh Kon Tum về quản lý  và điều hành nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh, báo cáo tình hình thực hiện Công văn 3145 năm 2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc gắn kết, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất dành cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Ban Chỉ đạo giảm nghèo của một số huyện, xã cũng đã chia sẻ về cách thức gắn kết, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất  dành cho hộ nghèo ở địa phương.

Với tinh thần thẳng thắng, thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đã có nhiều ý kiến góp ý nhằm thống nhất cách thức gắn kết, lồng ghép để phát huy hiệu quả các nguồn vốn  hỗ trợ phát triển sản xuất dành cho hộ nghèo trong thời gian tới. Các nguồn vốn hỗ trợ phải được bố trí kịp thời; việc gắn kết, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ phải đảm bảo đúng mục tiêu, tiêu chí, định mức, cơ chế của từng nguồn vốn Nhà nước; gắn kết, lồng ghép phải được thực hiện ngay sau khi có kế hoạch giao chỉ tiêu và ngân sách hàng năm của UBND tỉnh.

                                                                    Thanh Tùng – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *