(kontumtv.vn) – Ban Quản lý dự án Hỗ trợ giảm nghèo PRPP tỉnh Kon Tum vừa  tổ  chức Hội thảo Xây dựng chiến lược truyền thông cho Dự án giảm nghèo PRPP và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững.

htgnbv

Các đại biểu dự hội thảo thực hiện giảm nghèo bền vững.

Dự án PRPP là dự án hỗ trợ giảm nghèo do Đại sứ quán Cộng hoà Ai Len và Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tài trợ cùng một phần nguồn vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Dự án được triển khai tại 8 tỉnh trong cả nước từ  năm 2012 đến 2016 với tổng kinh phí trên 10,3 triệu đô la. Nội dung chủ yếu của Dự án là tập trung truyền thông  nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ làm công tác giảm nghèo, hỗ trợ giảm nghèo cho các hộ thuộc đối tượng này thông qua việc tăng cường nâng cao nhận thức gắn với xây dựng các mô hình hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, cách thức làm ăn cho hộ nghèo. Trong năm 2014, năm đầu tiên tỉnh Kon Tum tiếp nhận, khởi động Dự án, hoạt động đầu tiên là Hội thảo xây dựng chiến lược truyền thông cho Dự án giảm nghèo PRPP và Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững được tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố của tỉnh. Hội thảo nhằm giới thiệu về Dự án, trao đổi và thu thập thông tin xây dựng chương trình truyền thông phù hợp, phục vụ việc triển khai dự án tại địa bàn tỉnh.

 

                                                                                          Nghĩa Hà – Công Luận

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *