(kontumtv.vn) – Vừa qua, ông Nguyễn Hữu Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội  đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ 2 đã chủ trì phiên họp với các thành viên nhằm triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội.

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội
Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ 2

Phiên họp thống nhất chủ đề của Đại hội lần thứ 2 là “Các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức thoát nghèo bền vững, xây dựng tỉnh nhà ngày càng ổn định và phát triển”. Về thời gian tổ chức Đại hội, dự kiến trong 2 ngày 16-17/10/2014 tại thành phố Kon Tum. Tại cuộc  họp, trên cơ sở dự thảo của các ban phục vụ Đại hội, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội theo hướng tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí, kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn đối với vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2009 – 2014; đánh giá sự đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số đối với quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh và đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện quyết tâm thư và chương trình hành động Đại hội lần thứ nhất.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Hải đề nghị: Đối với các báo cáo tham luận tại Đại hội, đề nghị chọn lọc từ những báo cáo điển hình tại Đại hội đại biểu DTTS cấp huyện, thành phố nhưng phải đảm bảo tính thực tiễn, tiêu biểu của địa phương. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, các ngành và thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch đề ra. Giao Ban Dân tộc và Đài PT-TH tỉnh xây dựng kịch bản Đêm giao lưu văn hóa, văn nghệ, dự kiến tổ chức vào tối 16/10 và tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc Đại hội.

                                                                   Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *