(kontumtv.vn) – Sáng 11/6, Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ II, năm 2014 đã tổ chức họp để thông qua nội dung, kế hoạch tổ chức Đại hội. Ông Nguyễn Hữu Hải –  Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội chủ trì cuộc họp.

Họp Ban Chỉ đạo Đại hội
Họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum Lần thứ II

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã thông qua dự thảo Kế hoạch tổ chức Đại hội, phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội, danh sách các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội, dự kiến phân bổ đại biểu cho các huyện và thành phố, kế hoạch tuyên truyền Đại hội… Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh sẽ tổ chức trong 2 ngày vào tháng 10/2014, cấp huyện, thành phố tổ chức hoàn thành trong tháng 8/2014. Đại hội sẽ đánh giá công tác dân tộc trong thời gian qua, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, ghi nhận và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Hải nhấn mạnh đây là một hoạt động lớn nhằm tôn vinh các cá nhân, tập thể đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp thì các thành viên Ban Chỉ đạo cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng chương trình Đại hội một cách thống nhất. Ban Dân tộc là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ đạo để thống nhất về chủ đề của Đại hội, phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách các huyện, thành phố, chuẩn bị đầy đủ các nội dung để trình Ban Chỉ đạo trong cuộc họp sắp đến.

Ngọc Chí – Đức Thắng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *