(kontumtv.vn) – Ngày 12/2, đồng chí Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 343 đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án 343 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” năm 2013 và triển khai kế hoạch thực hiện đề án trong năm 2014. Dự họp có các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, đại diện các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

da343

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn chủ trình cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án 343.

Năm 2013, việc triển khai thực hiện Đề án 343 về “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” được các cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo Đề án và các sở, ngành chủ trì các Tiểu đề án phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ  tổ chức Hội thảo chuyên đề về 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đó là: Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang vào dịp kỷ niệm ngày Quốc tết phụ nữ 8/3. Hội LHPN các cấp lồng ghép nội dung Đề án vào các buổi sinh hoạt chi hội, tổ phụ nữ, chi đoàn, công đoàn và các câu lạc bộ, thu hút hơn 142.000 lượt người tham gia. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đã tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền Đề án vào các chương trình cụ thể của từng đơn vị và thu hút được đông đảo các đối tượng tham dự. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, báo Kon Tum đã tích cực thông tin, tuyên truyền về các hoạt động tập huấn, hội thi, hội thảo, gương phụ nữ Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2014, Ban chỉ đạo Đề án 343 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp, nâng cao trách nhiệm của địa phương, đơn vị trong việc thực hiện Đề án; Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, từ đó nâng cao nhận thức cho người dân và cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, xây dựng phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam…

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Đề án 343 đề nghị Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tổ giúp việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trong năm 2014 thật cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo để nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong việc triển khai thực hiện Đề án. Các cơ quan chủ trì các Tiểu đề án có kế hoạch hoạt động, tuyên truyền sát với thực tế, từng đối tượng phù hợp. Cơ quan thường trực hướng dẫn cụ thể cho các địa phương để phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động. Đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Đề án, các đơn vị thực hiện các Tiểu đề án phải cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động cho các đơn vị báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Nâng cao hơn nữa chất lượng các lớp tập huấn, nội dung phải thiết thực, cụ thể mới phát huy được hiệu quả trong công tác tuyên truyền.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *