(kontumtv.vn) – Sáng 30/11, Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Kon Tum đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ I thành lập Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

Họp
Họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP MTĐT Kon Tum

Thực hiện Quyết định 211 của UBND tỉnh Kon Tum về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Kon Tum, thời gian qua Công ty đã xây dựng phương án cổ phần hóa công ty và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 272 ngày 8/5/2015. Theo đó, vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum là hơn 12 tỷ đồng; tổng số phát hành lần đầu hơn 1.200.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần 10.000 đồng. Trong đó cổ phần Nhà nước chiếm 65% vốn điều lệ, bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư khác chiếm 20% vốn điều lệ, bán cổ phần ưu đãi cho người lao động trong công ty chiếm 14% vốn điều lệ, bán cổ phần ưu đãi cho công đoàn trong công ty chiếm 1% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty là thu gom rác thải, xây dựng nhà cửa các loại, xây dựng công trình công ích, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan….

Tại cuộc họp, các cổ đông đã bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum gồm 5 thành viên và bầu Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *