(kontumtv.vn) – Ngày 28/6 HĐND huyện Ngọc Hồi (Kon Tum) khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá kết quả tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện cũng như thông qua các nghị quyết quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội những tháng cuối năm 2018.

KY HOP THU 6, HOI DONG NHAN DAN HUYEN NGOC HOI KHOA VI

6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện Ngọc Hồi được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm đạt trên 2.690 tỷ đồng, bằng 42% kế hoạch, tăng 101% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng diện diện tích gieo trồng vụ đông xuân gần 5.200 ha, đạt 97,9% kế hoạch; diện tích cây lâu năm trên 11.800 ha, đạt 100,3% kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn ước 140 tỷ đồng, đạt gần 45% dự toán tỉnh giao. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư đạt kết quả tích cực, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 60 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch. Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 8-16 tiêu chí. Công tác quốc phòng – an ninh, các chính sách an sinh xã hội, cải cách hành chính… được thực hiện đạt nhiều kết quả thiết thực.

Kỳ họp đã thông qua Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện; Tờ trình, Nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh tại kỳ họp. Đồng thời thảo luận về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2018; chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; biểu quyết thống nhất các Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện; Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017, chuyển kết dư ngân sách năm 2017, bổ sung nhiệm vụ chi năm 2018; Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2018.

 

                                               CTV Thu Trang – Đắc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *