(kontumtv.vn) – HĐND huyện Sa Thầy (Kon Tum) khoá X, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức Kỳ họp lần thứ sáu nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

HOI DONG NHAN DAN HUYEN SA THAY TO CHUC KI HOP THU 6, KHOA X

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội huyện Sa Thầy tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện trên 25.000 ha, trong đó diện tích cây lâu năm tăng gần 900 ha, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng đàn gia súc, gia cầm hơn 21.000 con, đạt 86% kế hoạch. Không xảy ra dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp – xây dựng, ước đạt gần 700 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kì. Các nhà máy trên địa bàn hoạt động có hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho người dân. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 192 tỷ đồng, bằng 60% dự toán HĐND huyện giao. Văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng -an ninh cơ bản được giữ vững.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các tờ trình quan trọng như chương trình giám sát năm 2019 của HĐND; phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách và phân bổ kết dư ngân sách huyện năm 2017; phân bổ nguồn thu tiền sử dụng rừng còn thừa của Dự án Đường từ Sê San 3 đi Quốc lộ 14C cho ngân sách huyện; về kêu gọi, thu hút đầu tư giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn; việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2016-2020…Ngoài ra, kỳ họp còn xem xét bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện và thông qua 7 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. 

                                                        CTV Thanh Huyền – Văn Dũng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *