(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 2 và 3/7, HĐND huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 nhằm đánh giá việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, thảo luận những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2015. 

Họp HĐND huyện Tu Mơ Rông
Họp HĐND huyện Tu Mơ Rông

Trong 6 tháng đầu năm 2015, huyện Tu Mơ Rông đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục phát triển ổn định, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp đã có những chuyển biến tích cực. Vụ đông xuân huyện Tu Mơ Rông gieo cấy được 435 ha, trong đó diện tích lúa nước đạt 420 ha, năng suất đạt 32,4 tạ/ha. Hiện nay nhân dân đang chuẩn bị đất và tiến hành gieo trồng vụ mùa. Các lĩnh vực: Lâm nghiệp, đất đai – tài nguyên, thương mại – dịch vụ, bưu chính viễn thông, công tác đầu tư xây dựng cơ bản, các chương trình mục tiêu quốc gia…. được triển khai thực hiện kịp thời. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm ước đạt gần 129 tỷ đồng.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Cơ sở trường, lớp học được đầu tư ngày càng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu dạy và học; tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt cao; công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được duy trì, giữ vững.

Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Tu Mơ Rông khóa XII cũng đã xem xét thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND – UBND huyện và các ngành chức năng trình tại kỳ họp.

                                                                                                 CTV Nguyễn Hữu Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *