(kontumtv.vn) – Trong 2 ngày 1718/7, HĐND huyện Tu Mơ Rông  khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 6.

KY HOP THU 6 HDND HUYEN TU MO RONG KHOA XIII, NHIEM KY 2016 - 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình Kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định và đạt được kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng bền vững; các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao được đưa vào trồng thử nghiệm và nhân rộng. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tăng dần diện tích cây lâu năm có giá trị kinh tế cao và giảm diện tích cây hàng năm.

Tính đến 30/6/2018, tổng diện tích gieo trồng đạt trên 4.420 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm có gần 68.000 con. Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 22,5 tỉ đồng. Lĩnh vực tài nguyên – môi trường, công tác quản lý tài nguyên khoáng sản được triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ; các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chú trọng.

Kỳ họp đã tập trung thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2018; trong đó xác định một số nhiệm vụ chủ yếu cần tập trung thực hiện đó là chỉ đạo UBND các xã quan tâm tu sửa và đầu tư mới các công trình thủy lợi vừa và nhỏ; tuyên truyền, vận động nhân dân chú trọng sản xuất nông nghiệp; thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới; chú trọng công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng; chủ động phòng chống thiên tai, bão lũ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất trường lớp học, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho năm học 2018 – 2019; làm tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường công tác bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

 CTV Nguyễn Hữu Nam

                                                                               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *