(kontumtv.vn) – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Kon Tum, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV Nguyễn Hữu Hải đã chủ trì cuộc họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch 06 về công tác tuyên truyền Đại hội và Kế hoạch 09 về đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Đại hội và phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tiểu ban.

Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum
Họp Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Đến nay, công tác truyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XV đã được triển khai với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, chưa kịp thời kiểm tra, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện. Sau khi rà soát, đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch của Tiểu ban, các cơ quan, đơn vị thống nhất tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể hóa Kế hoạch 06 ở cơ quan, đơn vị mình; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và cơ quan thẩm định trong triển khai nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Về đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Đại hội, nhìn chung, các cơ quan, đơn vị được phân công đã bám sát, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Tại cuộc họp, các thành viên Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã thảo luận, bàn giải pháp triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới nhằm đạt hiệu quả cao nhất theo kế hoạch đề ra.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hải đề nghị các thành viên Tiểu ban cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; kịp thời báo cáo các vướng mắc trong quá trình thực hiện về Tiểu ban để tìm hướng tháo gỡ khó khăn. Các đơn vị liên quan cần chuẩn bị hết sức chu đáo các hoạt động phục vụ Đại hội như xây dựng phóng sự tuyên truyền; trang trí hội trường, treo pano tuyên truyền, cờ Tổ quốc, cờ Đảng trên các tuyến phố chính của thành phố Kon Tum và các huyện, đảm bảo nghiêm trang, đúng vị trí; thực hiện tốt việc vệ sinh môi trường để đảm bảo xanh, sạch, đẹp; bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho đại biểu chu đáo, chuẩn bị tốt chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công Đại hội.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *