(kontumtv.vn) – UBND tỉnh Kon Tum vừa có công văn yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện việc mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014 theo hướng dẫn số 2133 của Bộ Tài Chính.

Mua sam tai san

Theo hướng dẫn số 2133 của Bộ Tài Chính, năm nay, tỉnh dừng mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các Ban quản lý dự án và UBND các huyện, thành phố. Việc mua sắm xe ô tô chuyên dùng phải đảm bảo nguyên tắc phù hợp với số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng theo tính chất công việc đặc thù của từng cấp, từng ngành và được chủ tịch UBND tỉnh quyết định sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của thường trực HĐND tỉnh. Đối với xe ô tô phục vụ hoạt động của các chương trình, dự án sử dụng vốn nước ngoài ( như vốn ODA, nguồn viện trợ), thì việc mua sắm được thực hiện theo hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với nhà tài trợ  trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc quy định. UBND tỉnh yêu cầu các cơ  quan, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành; không bổ sung nguồn kinh phí ngoài dự toán, kể cả  dùng nguồn tăng thu ngân sách Nhà nước  để bố trí mua sắm tài sản.

                                                                                      Nghĩa Hà – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *