(kontumtv.vn) –  Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 16 – năm 2014 được tổ chức từ  ngày 16 đến 23/ 3/2014 với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Tỉnh Kon Tum tập trung tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội, người lao động và người sử dụng lao  động về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tăng cường văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo và cháy nổ tại nơi làm việc; đẩy mạnh thực thi các  biện pháp đảm bảo an toàn, cải thiện điều kiện lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ. Trước khi bước vào Tuần lễ này, lực lượng chức năng của tỉnh tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất – kinh doanh; hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tuần  lễ  gắn với đẩy mạnh công tác vệ sinh an toàn lao động ở cơ sở; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, các hội thảo, hội thi tìm hiểu về công tác an toàn  vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

 

                                                                                       Nghĩa Hà – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *