Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Glei có 11 xã và 5 thôn phía nam của thị trấn Đăk Glei được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn 2012 – 2015. Trong đó, ưu tiên chủ yếu là hỗ trợ  xây dựng kết cấu hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất. Từ năm 2012 đến nay, thông qua nguồn vốn của Chương trình, huyện Đăk Glei đã đầu tư làm mới hơn 20 công trình giao thông, 7 trường học, 6 công trình thủy lợi; hỗ trợ hàng ngàn cây con giống, công cụ sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Các chương trình hỗ trợ cơ bản được triển khai kịp thời, đúng trọng tâm yêu cầu chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Nguồn vốn đầu tư góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, kết cấu hạ tầng được cải thiện đáng kể. Hệ thống giao thông  trên địa bàn huyện đến nay đã cơ bản  được bảo đảm lưu thông thuận lợi, thông suốt hai mùa. 110/112 thôn, làng có điện lưới quốc gia, trên 97% số hộ được sử dụng điện. Huyện giảm bình quân hơn 4% hộ nghèo/năm.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *