(kontumtv.vn) – Vừa qua, UBND huyện Đăk Glei đã tổ chức hội nghị gặp mặt 112 già làng tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2013.

gmgldl

Hội nghị gặp mặt các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Đăk Glei.

Thời gian qua, các già làng tiêu biểu, người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân. Vận động nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; tích cực hưởng ứng các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “ngày vì người nghèo”; nhiệt tình tham gia phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; chấp hành tốt luật giao thông đường bộ…Họ là những tấm gương sáng đi đầu trong công tác xóa đói giảm nghèo, là trung tâm của sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, những đóng góp của họ đã góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

 Đình Hiều – Y Đông/Đài TT – TH huyện Đăk Glei

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *