(kontumtv.vn) – UBND huyện Đăk Glei tổ (Kon Tum) đã chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo cho hơn 100 cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã.

huyen dak lei tap huan

Các học viên tham dự lớp tập huấn được phổ biến một số nội dung cơ bản về các tôn giáo, tổ chức tôn giáo; quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến tôn giáo như phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 162, ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng tôn giáo; giới thiệu bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp huyện, cấp xã; nâng cao năng lực quản lý nhà nước và công tác vận động quần chúng vùng đồng bào có đạo trong tình hình mới. Qua đó nâng cao hiệu quả công tác tôn giáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

CTV Bích Hồng – A Lộc 

                                                                                            

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *