(kontumtv.vn) – Là huyện được chọn tổ chức Đại hội điểm của tỉnh và thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, để thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei tập trung chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy gấp rút triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng quy định và thời gian theo kế hoạch.

 Đảng bộ thị trấn Đăk Glei là đơn  vị vừa được chọn tổ chức Đại hội điểm của tỉnh, vừa tổ chức Đại hội điểm của huyện cấp cơ sở, trực tiếp bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy. Đến nay, các công việc chuẩn bị cho Đại hội đã cơ bản hoàn thành và đang rà soát lại lần cuối, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội vào đầu tháng 2 tới. Ông Đinh Xuân Hòa, Bí Thư Đảng ủy thị trấn Đăk Glei nói: “Tính đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị trấn Đăk Glei lần thứ V, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã cơ bản hoàn chỉnh. Các chi bộ trực thuộc thì chúng tôi đã hoàn thành đại hội trong tháng 12/2014 . Tới thời điểm này, về văn kiện đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, về nhân sự  đã được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt đúng quy định. Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, chúng tôi đã đảm bảo và sẵn sàng cho Đại hội”.

DAKGLEI

Xác định việc tổ chức Đại hội điểm là một vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm to lớn mà Đảng bộ tỉnh đã tin tưởng chọn và giao nhiệm vụ, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei đã huy động tất cả các nguồn lực, tập trung chỉ đạo để thực hiện tốt nhiệm vụ đại hội điểm này. Huyện đã tến hành xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban để phục vụ cho đại hội, rồi thành lập các tổ công tác do một đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng để lãnh đạo, chỉ đạo công tác đại hội cấp cơ sở. Đến thời điểm hiện nay, các công việc chuẩn bị cho đại hội điểm cũng như đại hội ở diện rộng tại các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đã cơ bản đủ các điều kiện để tổ chức đại hội. Dự kiến đến tháng 3/2015, huyện Đăk Glei sẽ hoàn thành Đại hội Đảng cấp cở sở và

chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện vào tháng 5/ 2015 đúng kế hoạch. Ông Nguyễn Phúc Phận, Bí thư Huyện ủy Đăk Glei cho biết: “Để chuẩn bị tốt cho Đại hội các cấp, về mặt chuẩn bị, chúng tôi chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân nắm bắt được chủ trương lớn, đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn Đảng để cùng tham gia, cùng hưởng ứng, để góp phần thành công cho Đại hội. Về công tác hồ sơ, văn kiện chuẩn bị Đại hội, chúng tôi đã triển khai các văn kiện của cấp xã, cấp huyện. Đến thời điểm này đã tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân. Đại hội Đảng bộ huyện  đã gửi lấy ý kiến không những trong huyện mà còn gửi các sở, ngành, các cơ quan cấp tỉnh để các sở, ngành tham gia, giúp cho huyện hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo trình Đại hội cho có chất lượng”.

Bên cạnh việc chuẩn bị nội dung các văn kiện trình Đại hội, công tác nhân sự cho cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư được các tổ chức cơ sở Đảng và Huyện ủy đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Phúc Phận nói: “Về công tác nhân sự, ngoài việc qui hoạch, rà soát thì chúng tôi làm một bước về việc luân chuyển, sắp xếp lại cán bộ quản lý các cấp; đưa cán bộ từ huyện, từ các cơ quan của huyện về Đảng bộ các xã bổ sung vào các chức danh cán bộ chủ chốt ở cấp xã để phục vụ cho Đại hội và ngược lại thì chúng tôi cũng điều một số đồng chí được tăng cường về xã nay quay trở lại các cơ quan chuyên môn của huyện để chuẩn bị một bước cho nhân sự của Đại hội. Đến thời điểm này, hơn 10  trường hợp chúng tôi đã điều từ huyện về xã và từ xã tới huyện, hoàn chỉnh lại các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy”.

Song song với việc chuẩn bị nội dung, nhân sự cho Đại hội, các công tác tuyên truyền, chuẩn bị về cơ sở vật chất, kinh phí, xây dựng mới hội trường đã được Huyện ủy Đăk Glei tăng cường và đẩy nhanh tiến độ. Đặc biệt, huyện  đang đẩy mạnh phong trào thi đua nước rút, lập thành tích cao nhất để chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và 40 năm Ngày thành lập huyện Đăk Glei, với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2011- 2015 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *