(kontumtv.vn) – Hội Luật gia tỉnh Kon Tum phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Đăk Glei (Kon Tum) tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018 cho các đối tượng là chủ tịch, phó chủ tịch UBND các xã, thị trấn; cán bộ tư pháp, hộ tịch, văn phòng, thống kê, công an, quân sự các xã, thị trấn.

HOI NGHI TUYEN TRUYEN PHO BIEN GIAO DUC...

Hội nghị đã phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự và tuyên truyền phổ biến Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. Theo đó Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và được thông qua ngày 20/6/2017 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Bộ luật gồm 26 chương, 426 điều, chia thành 3 phần với nhiều nội dung mới được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế hiện nay như: Bổ sung quy định hạn chế áp dụng hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt ngoài tù; bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại; thay đổi chính sách hình sự đối với người phạm tội từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi; thay đổi chính sách hình sự đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện; bổ sung các tội phạm mới, bãi bỏ một số tội phạm.  Luật Tiếp cận thông tin được Quốc hội thông qua ngày 6/4/2016, Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018. Luật gồm 5 chương, 7 điều, trong đó quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

Qua đây nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật hình sự, phòng chống tệ nạn xã hội, hỗ trợ và tạo các điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn nắm vững cơ chế, chính sách về tiếp cận thông tin, bồi thường của Nhà nước, kịp thời ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

CTV Bích Hồng – A Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *