(kontumtv.vn)Thời gian qua, Huyện Đăk Hà luôn tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển các hình thức sản xuất như kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại và nhóm hộ, tổ hợp tác; trong đó chú trọng xây dựng và phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác dịch vụ cung ứng vật tư cho sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ nông sản.

 HUYEN DAK HA DA TO CHUC DAO TAO NGHE CHO HON 3.550 LAO DONG
 

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 10 hợp tác xã; trong đó, 7 hợp tác xã  hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012, 3 HTX ngưng hoạt động; có 71 tổ hợp tác, 31 trang trại được cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Các HTX, tổ hợp tác hoạt động ngày càng hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện.

 Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *