Xây dựng lưới điện phục vụ sản xuất
Xây dựng lưới điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt

(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2011-2015, huyện  Đăk Hà đã huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng 435 công trình hạ tầng kinh tế – xã hội và hàng chục mô hình  sản xuất kinh doanh, với tổng mức đầu tư trên 257 tỷ đồng. Trong số này, có hơn 114 tỷ đồng được tập trung cải tạo, nâng cấp  các công trình giao thông; gần 37 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số; 36 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, 23 tỷ đồng đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, 19 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất văn hóa, gần 10 tỷ đồng phát triển lưới điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, gần 5 tỷ đồng xây dựng chợ nông thôn….

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình hạ tầng đã góp phần để  huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, một xã  hiện đạt 16/19 tiêu chí, 4 xã đạt từ 7 đến 11 tiêu chí và 2 xã đạt 4 tiêu chí nông thôn mới.

                                                                      Nghĩa Hà – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *