Đầu tư phát triển cây chủ lực cà phê
Đầu tư phát triển cây  cà phê

(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy Kon Tum về xây dựng và phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực, huyện Đăk Hà đã tập trung đầu tư phát triển 3 nhóm ngành: Trồng cây công nghiệp lâu năm, trồng rừng và chăm sóc rừng, công nghiệp chế biến nông sản với các sản phẩm chủ lực cà phê, cao su và các sản phẩm chế biến từ cao su… Đến nay, từ các nguồn vốn khác nhau huyện đã hỗ trợ giống cây cao su, bời lời, vật tư, phân bón cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trồng trên 1.400 ha cao su, 700 ha bời lời, triển khai thực hiện quy trình sản xuất cà phê sạch theo tiêu chuẩn 4C.

Ngoài ra, huyện cũng chú trọng quy hoạch khu chăn nuôi tập trung trên 500 ha tại xã Đăk Ui, vùng chăn thả tập trung ở các thôn, phát động nhân dân tận dụng đất vườn để trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Hiện tổng đàn gia súc của huyện đã phát triển trên 25.000 con, đàn gia cầm trên 190.000 con, đây cũng là nguồn thu đáng kể của bà con trên địa bàn.

CTV Quang Mạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *