(kontumtv.vn) – Qua 10 năm thực hiện mối liên kết 4 nhà, huyện Đăk Hà đã bám sát chủ trương, nghị quyết của Đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành của Nhà nước, tranh thủ các nguồn lực, phát huy vai trò “bà đỡ” của các cơ quan, doanh nghiệp để phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Tham quan mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê
Tham quan mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh cà phê

Huyện đã triển khai nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực như cà phê, sắn, lúa, cá nước ngọt, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nhân dân tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất và chế biến; thực hiện đảm bảo quy trình canh tác từ khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm.

 Kết quả, trên địa bàn huyện, diện tích cây cà phê từ gần 7.000 ha năm 2005 tăng trên 7.700 ha năm 2015; năng suất từ hơn 18 tạ nhân khô/ha năm 2005 tăng trên 31 tạ nhân khô/ha năm 2014; đã có trên 75% diện tích đưa các giống lúa lai có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất. Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tăng dần số lượng và quy mô sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 10 hợp tác xã, 36 tổ hợp tác và 37 trang trại đạt tiêu chí trang trại mới. Các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư kinh doanh khai thác, chủ động nắm bắt thông tin, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân, từng bước thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

        CTV Quang Mạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *