Đồng lúa thâm canh huyện Đắk Hà
Đồng lúa thâm canh huyện Đắk Hà

(kontumtv.vn) – Xác định phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và xuyên suốt, 20 năm qua, huyện Đăk Hà đã có nhiều chương trình, nghị quyết để chỉ đạo và tạo điều kiện hỗ trợ, khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế gia đình, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, mang lại nhiều kết quả.

Đầu tiên là chương trình phát triển thâm canh cây lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực; tiếp đến là liên doanh, liên kết, phát huy vai trò bà đỡ của doanh nghiệp để phát triển cây cà phê trong nhân dân; hỗ trợ giống, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật cho hộ nghèo chuyển đổi diện tích đất trồng sắn bạc màu sang trồng cây cao su tiểu điền, để giảm nghèo bền vững. Cùng với đó là tạo điều kiện khuyến khích nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, khai thác các tiềm năng, thế mạnh của huyện, đa dạng hóa các loại cây trồng, vật nuôi; nâng cao năng suất, chất lượng và thu nhập trên đơn vị diện tích. Chính nhờ vậy mà 20 năm qua, kinh tế của huyện Đăk Hà luôn tăng trưởng liên tục với tốc độ cao, bình quân giai đoạn 1994 – 2013 đạt 15,5%, thu nhập bình quân đầu người từ hơn 2 triệu đồng trong năm 1995 lên trên 26,5 triệu đồng trong năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm từ 53,54% năm 1994 xuống còn 12,33% năm 2013. Đặc biệt, trước đây cây cà phê, cao su chủ yếu của doanh nghiệp Nhà nước, nay đã phát triển rộng rãi trong nhân dân, kể cả vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo điều kiện quan trọng để các hộ thoát nghèo bền vững.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *