(kontumtv.vn) – Huyện Đăk Hà đã tổ chức gặp mặt, biểu dương 63 già làng tiêu biểu ở các thôn, làng đồng bào DTTS trên địa bàn.

Hội nghị gặp mặt già làng tiêu biểu huyện Đăk Hà
Hội nghị gặp mặt già làng tiêu biểu huyện Đăk Hà

Thời gian qua, già làng, người có uy tín trong vùng DTTS đã phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, biết kết hợp hài hòa giữa luật tục và pháp luật, xây dựng các quy ước, hương ước trong từng dòng tộc, cộng đồng dân cư, đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực, nhất là trong đảm bảo an ninh trật tự ở cở sở. Các già làng đã phối  hợp hòa giải thành công 35 vụ việc tại khu dân cư; vận động nhân dân bê tông hóa 8,5 km đường giao thông nông thôn; phát dọn, sửa chữa hơn 64 km đường trục thôn, trục xóm; phối hợp vận động xây dựng 17 căn nhà đại đoàn kết. Trong các phong trào ở khu dân cư, ngày càng có nhiều già làng gương mẫu, đi đầu thực hiện, vận động con, cháu áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất; xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, ăn ở hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường, thay đổi cách nghĩ, cách làm theo hướng tiến bộ. Qua đó, đã góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trong dịp này, UBND huyện Đăk Hà đã khen thưởng cho 20 già làng có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

CTV Quang Mạnh 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *