(kontumtv.vn) – Sau một năm thực hiện Đề án “Một văn phòng” xã, thị trấn ở Đăk Hà đã cho thấy, đây là chủ trương đúng đắn, mang lại hiệu quả thiết thực trong việc nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, phục vụ của văn phòng xã, thị trấn.

Đak Hà sơ kết
Đăk Hà sơ kết 1 năm thực hiện Đề án  “Một văn phòng” xã, thị trấn

Hoạt động của Tổ Văn phòng bước đầu đã đi vào ổn định, nề nếp, tham mưu tích cực cho cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác xử lý văn bản đi, đến theo đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ, kịp thời; việc lưu trữ văn bản được thực hiện khoa học, đúng hướng dẫn. Vai trò, trách nhiệm của cán bộ văn phòng được phát huy; chất lượng, hiệu quả công việc và trình độ chuyên môn của cán bộ công chức làm công tác văn phòng các xã, thị trấn được nâng lên. Tính đến nay, có 11 văn phòng xã, thị trấn thực hiện kết nối mạng Internet để khai thác thông tin; đã thực hiện việc gửi và nhận văn bản thông thường qua thư điện tử đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Qua đó, đã tiết kiệm được thời gian, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đáp ứng được công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Thời gian tới, huyện Đăk Hà tiếp tục triển khai nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của văn phòng xã, thị trấn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức văn phòng xã, thị trấn.

CTV Quang Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *